Články

Úvod k vydanému albu

Drazí přátelé,

tato deska, kterou právě držíte ve svých rukou, je deskou netradiční. Její netradičnost spočívá především v tom, že všechny postavy z arií, které na této nahrávce paní Dagmar Pecková ztvárnila, spojuje jeden společný jmenovatel a tím je hřích. Všechny arie jsou ariemi hříšnic. Každá z těchto žen se provinila proti někomu i proti sobě.

Jediným lékem proti lidskému hříchu a provinění je jeho odpuštění. A jako psychiatr mohu zodpovědně říci, že odpuštění je tím nejesenciálnějším lékem, který dokáže uzdravit nemocnou lidskou duši i vztahy. A my toto silné téma chceme přenést i mezi širokou veřejnost prostřednictvím této náhravky.

Je důležité si uvědomit, že mnoho lidí trpí tím, že nedokáží odpustit sami sobě, svým bližním, rodinám a přátelům. Tato koncentrovaná bolest, která v lidských duších vzniká, pocit křivdy a pocit, že jsem obětí viny, stojí za mnoha lidskými tragédiemi a závažnými zdravotními problémy. My lidé se vzdalujeme svým duším a hledáme pravdu a uspokojení ve věcech kolem sebe a zapomínáme na to nejdůležitější, že svůj největší poklad, který má Božskou podstatu, neseme každý z nás uvnitř sebe.

Tato deska má být o hříchu a o odpuštění.Věřím, že příběhy hříšnic, hudba i zpěv, které tato nahrávka přináší, poskytnou nám všem impuls k zamyšlení. A současně i uvědomění si místa a důležitosti symbolu odpuštění, který je sám o sobě léčebným fenoménem. Ten mezilidské vztahy i duše potřebují, aby byly zdravé.

William Didden

V Paříži 6.1. 2015